utmattning

Välkommen till Utmattningshjälpen

Utmattningshjälpen erbjuder strukturerad digital rehabilitering vid allvarligare form av utmattningssyndrom, oavsett var du bor. Behandlingen utförs av legitimerad personal och vårt team ger dig en digital behandling och rehabilitering på specialistnivå med hög grad av närvaro genom hela programmet på uppdrag av Region Stockholm.

utmattning-fotolj

Varför finns Utmattnings­hjälpen

Tillgången till kvalificerad behandling för utmattningssyndrom är fortsatt begränsad i Sverige. PBM arbetar sedan över 20 år med utmattning, och vi har hjälpt tusentals individer framåt, till ett fungerande vardagsliv. Vi vet vad rätt insatser kan bidra med, och hos oss erbjuds du behandling av ett multiprofessionellt team med läkare, psykolog och fysioterapeut som guidar dig genom vår behandling.

Hos PBM kan du söka rehabilitering för utmattning på specialistnivå vid våra fysiska mottagningar i Stockholm eller till Utmattningshjälpen som är vårt digitala och individuella alternativ. Vi möter dig där du är.

Utmattningshjälpen – en tjänst från PBM

Symptom på utmattning?

- Gör ett test

Här kan du göra ett test för att se om du har symptom på utmattning. Resultatet visar om dina besvär är av sådan karaktär och grad att du skulle kunna vara hjälpt av behandling. Testet tar ca 5 minuter. Ingen information om dig eller resultatet sparas.

Du kan söka till behandlingen med en egenremiss. Via en sådan kan du söka såväl till vår behandling på plats i Stockholm som till vårt digitala behandlingsspår. Sänder du en egenremiss så tar vi inom kort ställning till om du du kvalificerar för en fördjupad bedömning av läkare, psykolog och fysioterapeut. Med den får du svar på om du bedöms vara redo för behandling av utmattningssyndrom.

utmattning-psykisk-ohalsa

Psykisk ohälsa & Utmattning

Vi hör dagligen om utmattade personer som hänvisas runt i vården utan att få tillgång till de specifika insatser som vi vet har effekt vid utmattning. PBM har 20 års erfarenhet av att ta fram effektiva insatser med starkt stöd i aktuell forskning. Behandlingen fokuserar på det mest centrala för att våra patienter ska kunna bryta utmattning och återta aktiva och meningsfulla liv.

Under de senaste 25 åren har stressrelaterad ohälsa ökat i såväl Sverige som i övriga Europa och USA. Idag är utmattningssyndrom en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivningar i Sverige. Utmattning är att betrakta som en folksjukdom. Trots detta saknas på många håll i landet träffsäkra behandlingsinsatser som kan hjälpa människor att återgå till ett fungerande liv.