För vårdgivare

Vi erbjuder en helt digital möjlighet till rehabilitering för patienter med utmattningssyndrom. Behandlingen bygger på aktuell forskning, samt vår 20 år långa erfarenhet av att arbeta med patientgruppen. Behandlingen vilar på en inlärningsteoretisk grund, med internetbaserad KBT och behandling av multimodalt team genom hela rehabiliteringen.

Vi tar emot remisser från hela landet, till vår digitala rehabilitering vid utmattningssyndrom. I bedömningsdelen behöver patienten kunna ta sig till någon av våra mottagningar för något av de individuella bedömningssamtalen. I övrigt sker behandlingen på distans.

Vårdvalet är öppet för remisser från hela landet. Vården bekostas av patientens hemmaregion. Frikort gäller.

Remissen kan skickas via Take Care till PBM Globen Rehab eller per post till:

PBM Globen Rehab       
Utmattningshjälpen
Arenavägen 27
121 77 Johanneshov
Tel: 08-408 878 50

Om behandling på plats
I Stockholm har vi två mottagningar som erbjuder behandling på plats.
Båda mottagningarna ligger centralt vid Globen och på Östermalm. 

Klicka på filmen för att se när vår psykolog Malin berättar om behandlingen 

Remisser för rehabilitering på plats kan skickas via Take Care till
PBM Globen Rehab eller PBM City Rehab eller per post till:

PBM Globen Rehab       
Arenavägen 27                
121 77 Johanneshov
Tel: 08-408 878 50

PBM City Rehab
Brahegatan 13A
114 37 Stockholm
Tel: 08-408 878 00


Checklista remiss

Remisser bör innehålla följande men inget krav på att samtliga är med.

  • Aktuell diagnos och frågeställning.
  • Sjukskrivningsgrad, social situation och arbetssituation.
  • Aktuell sjukdomsbild/symptombild/psykiatrisk status inklusive relevanta vårdinsatser.
  • Relevant sjukdomsanamnes.
  • Följande prover bör vara tagna: SR, blodstatus, TSH, T4, B12, S-Na, S-K, S-Kr, S-Ca, S-ALAT, S-GT, S-Glukos. Vid misstanke bör alkoholmarkörer vara tagna.
  • Aktuella mediciner.

För stöd i diagnosticering och utredning av utmattningssyndrom, besök Viss, ett kunskapsstöd för sjukvårdspersonal i primärvården.

Återkoppling och remissvar

Patienter bedöms av ett multiprofessionellt team med läkare, psykolog och fysioterapeut. Bedömningen återkopplas till patienten i videomöte samt i remissvar till dig som remittent. Efter genomförd behandling återlämnas patienten till dig som vårdgivare, med bedömning och rekommendationer för vidmakthållande och fortsatt förbättring. I händelse av att patienten inte kan inkluderas i behandlingen så erhåller du som remittent en återkoppling av bedömningen och rekommendationer utifrån detta.

Tid och kostnad

Rehabiliteringsprogrammet löper över 12 veckor.

Vi tar emot patienter med diagnos utmattningssyndrom. Vår behandling riktar sig specifikt till patienter med huvudsaklig problematik inom detta fält.

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Bedömning och behandling ryms i högkostnadsskyddet och patientavgift gäller upp till frikortsnivå. All behandling sker på säkra krypterade plattformar.

Sjukskrivning och arbetsåtergång

Inom ramen för rehabiliteringen erbjuds de patienter som har en anställning ett arbetsgivarmöte. Detta syftar till hållbar arbetsåtergång. Under rehabiliteringen kan ökad funktion avseende arbete eller motsvarande funktion i annan sysselsättning förväntas.

Under rehabiliteringen övertar vi ansvaret för sjukskrivning.

Om behandlingen

Vi erbjuder en helt digital möjlighet till rehabilitering för patienter med utmattningssyndrom. Behandlingen bygger på aktuell forskning, samt vår 20 år långa erfarenhet av att arbeta med patientgruppen. Behandlingen vilar på en inlärningsteoretisk grund, med internetbaserad KBT och stöd av multimodalt team genom hela rehabiliteringen. Vi är övertygade om vikten av att återta funktion i sitt liv under rehab och strävar tydligt mot att minska sjukskrivning och öka graden av fungerande vardag för våra patienter. PBM arbetar sedan många år på uppdrag av Region Stockholm med att rehabilitera patienter med utmattningssyndrom och långvarig smärta vid våra mottagningar i Stockholm. Vi vet att det finns tillfällen då dessa program inte passar för patienten och är mycket stolta över att kunna erbjuda ett gott alternativ. Behandlingen genomförs av behandlarteam som särskilt vinnlägger sig om att ge god vård i digitalt format.