Självtest

Det kan vara svårt att veta var gränsen för utmattning går. Som en hjälp använder vi ett vedertaget självskattningsformulär, KEDS. Det är en förkortning för Karolinska Exhaustion Disorder Scale (Besèr et al., 2014). KEDS är framtaget för att ringa in de symtom och svårigheter som patienter med just utmattningssyndrom som regel kämpar med.

Online test för utmattningssymtom

Om du lider av utmattningssymtom kan du göra ett test här online, det tar ca 5 minuter. Testet omfattar centrala områden för utmattningssyndrom.

Du kan göra testet flera gånger vid olika tidpunkter, ingen information om dig sparas i samband med att du fyller i ditt KEDS här.

Efter att du fått resultat på ditt test kan du välja att skicka in en egenremiss till oss för att söka behandling för utmattning.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att ett test som detta inte ger ett definitivt svar eller diagnos. Tillfällig hög stress är inte detsamma som utmattning men kan ge ett högt resultat.

Testet omfattar centrala områden för utmattningssyndrom.


Besèr, A., Sorjonen, K., Wahlberg, K., Peterson, U., Nygren, Å., & Åsberg, M. (2014). Construction and evaluation of a self rating scale for stress-induced Exhaustion Disorder, the Karolinska Exhaustion Disorder Scale. Scandinavian Journal of Psychology, 55(1), 72–82. https://doi.org/10.1111/sjop.12088

Gör en egenremiss

Detta är ett vårdval och vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Det är fritt att söka vård hos oss via egenremiss. I samband med att du gör en egenremiss får du beskriva din situation och sina besvär. Vi gör en bedömning av din egenremiss och om ett lämpligt nästa steg är en fördjupad bedömning av vårt team så kallas du till en bedömningssvit med läkare, psykolog och fysioterapeut. I vår bedömning kommer du att erbjudas besök på någon av våra mottagningar och även digitala möten. Bedömning och behandling ryms inom högkostnadsskyddet.

utmattning-psykisk-ohalsa

Mer om Utmattningshjälpen

Här kan du läsa mer om oss och vad vi faktiskt menar när vi säger att vi erbjuder “Strukturerad digital teambaserad rehabilitering för patienter med utmattningssyndrom”.