Vad är PBM?

PBM

PBM är ett företag som arbetar med beteendepsykologiska insatser inom flera olika områden. Vi finns på flera håll i landet och är verksamma inom vård, arbetslivets psykologi och såväl beteendedesign som organisationsförändring. I Region Stockholm är vi ett starkt namn inom ramen för vårdvalet för rehabilitering av Utmattningssyndrom och Långvarig Smärta. Utmattningshjälpen är ett starkt komplement till verksamheten på våra mottagningar och ger ökad flexibilitet och högre grad av tillgänglighet för de patienter som önskar ett annat format.

Vår erfarenhet av att behandla patienter med utmattningssyndrom

Att hamna i ett utmattningssyndrom är som att gå genom isen. Vägen tillbaka är både svår, utmanande och på många sätt förvirrande. På grund av bristande kunskap i vården hamnar utmattningspatienter tyvärr ofta i ett sökande och får i denna process olika svar och besked, inte sällan motstridiga, från olika vårdgivare.

PBM har arbetat med behandling av utmattningssyndrom i över 15 år. Under denna period har vi behandlat tusentals patienter och har i och med denna kliniska erfarenhet kunnat utveckla en behandlingsmodell som fokuserar på de processer som är de mest centrala för att ta sig upp ur isen och forma ett liv med större frihet, mer aktivitet och förbättrad livskvalitet.

Om utmattningshjälpen

Här på Utmattningshjälpen erbjuder PBM digital rehabilitering av utmattningssyndrom för patienter runtom i hela Sverige. Behandlingen utförs av legitimerad personal och är väl grundad i beforskade teorier från kognitiv beteendeterapi.