Till dig som är utmattad

Det finns hjälp att få

Det finns idag väletablerade behandlingar som leder till minskade utmattningssymtom, ökad frihet i vardagen och ökar möjligheterna att ta sig tillbaka till jobbet. Forskningen och den kliniska erfarenheten ger oss idag betydligt bättre insikt om vilka specifika åtgärder som är prioriterade för att bryta utmattning och hitta ny väg framåt.

Den behandling som vi kan erbjuda är helt digital. Den är byggd runt en internettbaserad KBT och genom hela behandlingsperioden har du återkommande kontakt med teamets alla professioner. 

Du kommer att arbeta med en modul i taget och får olika uppgifter att göra som knyter till veckans tema. Runt varje modul har du kontakt med dina behandlare. Varje vecka erbjuds också en aktivitet som syftar till att stötta den praktiska tillämpningen av moment i behandlingen. Du är inte ensam genom ditt program.

Vi har arbetat i många år med att behandla utmattningssyndrom och vi vet att som patient kan man känna sig ensam med såväl sina besvär som med ansvaret att finna lösningen framåt. Under din behandling hos oss har du därför kontinuerlig kontakt med ditt behandlingsteam.

Är du osäker? Gör ett självtest

Det kan vara svårt att veta var gränsen för utmattning går. Här kan du göra ett enkelt självskattningstest som är framtaget just för utmattningssyndrom. Testet är gratis, på intet sätt bindande och ingen information om dig sparas.

utmattning-psykisk-ohalsa

Mer om Utmattninghjälpen

Här kan du läsa mer om oss och vad vi faktiskt menar när vi säger att vi erbjuder “Strukturerad digital teambaserad rehabilitering för patienter med utmattningssyndrom”.