Hur funkar det?

  • Första steget är att att det kommer en remiss till oss via din vårdkontakt eller så kan du själv göra en egenanmälan via egenremiss.
  • Där efter bedöms remissen alltid av legitimerad personal för att säkerställa att dina symtom överensstämmer med den behandling som vi erbjuder.
  • Om du blir kallad för teambedömning består den av tre separata möten där du enskilt får träffa läkare, psykolog och fysioterapeut. Under bedömningen kommer du att behöva ta dig till någon av våra mottagningar i Stockholm för något av besöken. I övrigt sker alla möten digitalt.
  • Efter dina tre besök gör teamet en sammanvägd bedömning, som de delger och diskuterar med dig på ett avslutande videomöte. I händelse av att du inte skulle erbjudas behandling hos oss så får du rekommendationer kring hur du bäst kan söka dig vidare för att få den hjälp som du behöver.
  • Om utredningen visar att vår behandling är bästa vården för dig så pågår behandlingen under 12 veckor.
  • Bedömning såväl som behandlingen ryms inom högkostnadsskyddet. Inför besöken betalar du patientavgift till dess att du uppnår frikort.
  • Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm och både utredning och behandling sker på specialistnivå. 

Vi har arbetat i många år med att behandla utmattningssyndrom och vi vet att som patient kan man känna sig ensam med såväl sina besvär som med ansvaret att finna lösningen framåt. Under din behandling hos oss har du därför kontinuerlig kontakt med ditt behandlingsteam.

Så här ser vår behandling ut

Grunden i behandlingen är korta digitala videoföreläsningar där du i din egen takt går igenom behandlingens olika komponenter. Varje del avslutas med olika uppgifter som du gör mellan föreläsningarna. Du skickar in dina uppgifter och frågor till ditt team och får sedan återkoppling på dessa. Allt detta görs i en krypterad och säker behandlingsportal.

Parallellt med behandlingen så har du individuella videosamtal med psykolog, läkare och fysioterapeut. Vi har även flera videosamtal tillsammans med hela teamet för att stämma av hur det går. Om du är anställd har vi även ett möte där din arbetsgivare är med för att göra en hållbar plan för arbetsåtergång.


En multimodal behandling på specialistnivå med starkt stöd i aktuell forskning, med sin kärna i KBT. Behandlingen består av tre spår:

  1. En internetbaserad psykologisk behandling med regelbundet psykologstöd via meddelanden och via videomöten
  2. En fysioterapeutisk gruppbehandling med syfte att hitta en passande nivå av fysisk aktivitet. Fysioterapeut guidar också i praktiska övningar och moment som är av betydelse för behandlingen. Du kan vara anonym inför övriga deltagare.
  3. Regelbundna videomöten med ditt behandlande team, läkarmöten och psykologmöten för att stötta dig i din sjukskrivningsprocess, mot ett bättre fungerande i ditt liv. Om du är anställd genomförs ett planeringsmöte tillsammans med din arbetsgivare, med syfte att upprätta en långsiktig plan för en hållbar arbetsåtergång.

Utöver detta får du möjlighet att delta i relevanta föreläsningar vid utmattningsrehabilitering. Dessa ges på plattformar där du kan vara helt anonym inför övriga deltagare.


Praktisk beskrivning av digital behandling

Som patient får du tillgång till vår behandling via Stöd och Behandling i 1177 som i huvudsak består av lättöverskådliga videoföreläsningar. Via videolänk kommer du även att regelbundet träffa ditt team, som består av läkare, psykolog och fysioterapeut.

Videomöten genomförs i smartphone, surfplatta eller dator. Det viktigaste är att du vid dessa tillfällen kan sitta avskilt, i en tyst miljö och gärna med lurar för bästa ljudkvalitet.

All behandling hos oss sker på krypterade plattformar. Behandlingen ges via 1177, videomöten och aktiviteter i storgruppsformat vilka sker helt via tjänster där dina personuppgifter är säkra.

Efter genomgången behandling lotsar teamet dig tillbaka till din remitterande vårdgivare, med råd inför framtiden. Kommer du till oss via egenremiss förs en diskussion om hur du bäst ska gå vidare.

För dig som är i behandling

Som aktiv i vår behandling är det bra att tänka på några saker: klicka i att du vill ha olika sms-påminnelser, exempelvis i 1177. Du kommer att få meddelanden och länkar till din telefon.

Till dess att du uppnått nivån för frikort så betalar du patientavgift innan dina besök enligt instruktion som du får vid kallelse till besök.

Appen PBM Online kan med fördel laddas ned för överblick över planerade videomöten.

Är du redo för rehabilitering?

Sänd en egenanmälan till oss via knappen Egenremiss nedan.

utmattning-psykisk-ohalsa

Mer om Utmattninghjälpen

Vill du läsa mer om Utmattningshjälpen och hur det fungerar kan du klicka på följande länkar.