Självtest

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9

Avsikten med detta formulär är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Vi vill alltså att du försöker gradera hur du mått de senaste två veckorna.

Formuläret innehåller en rad olika påståenden om hur man kan må i olika avseenden.

Påståendena uttrycker olika grader av obehag, från frånvaro av obehag till maximalt uttalat obehag.

Välj det svarsalternativ som du tycker bäst stämmer med hur
du mått de senaste två veckorna.

1. Koncentrationsförmåga*

Här ber vi dig ta ställning till din förmåga att hålla tankarna samlade och koncentrera dig. Tänk igenom hur du fungerar vid olika sysslor som kräver olika grad av koncentrationsförmåga, t ex läsning av komplicerad text, lätt tidningstext och TV-tittande.

2. Minne*

Här ber vi dig beskriva din förmåga att komma ihåg saker. Tänk efter om du har svårt att komma ihåg namn, datum eller vardagliga ärenden.

3. Kroppslig uttröttbarhet*

Frågan gäller hur du har det med din fysiska ork. Känner du dig t.ex. mer fysiskt trött än vanligt efter vardagliga sysslor eller någon form av kroppsansträngning?

4. Uthållighet*

Här vill vi att du tänker efter hur din uthållighet är och om du blir lättare psykiskt trött än vanligt i olika vardagliga situationer.

5. Återhämtning*

Här ber vi dig beskriva hur väl och hur snabbt du återhämtar dig psykiskt och fysiskt när du har blivit uttröttad.

6. Sömn*

Här ber vi dig beskriva hur du sover. Tänk efter hur god sömnen varit och/eller om du känt dig utsövd under de senaste två veckorna. Bedömningen skall avse hur du faktiskt sovit, oavsett om du tagit sömnmedel eller ej.

7. Överkänslighet för sinnesintryck*

Frågan gäller om du tycker att något eller några av dina sinnen blivit mer känsliga för intryck. T.ex. ljud, ljus, dofter eller beröring.

8. Upplevelsen av krav*

Här ber vi dig ta ställning till hur du reagerar på krav som du upplever ställs på dig i vardagen. Kraven kan komma från omgivningen eller dig själv.

9. Irritation och ilska*

Frågan gäller hur lättirriterad eller arg du känner dig inombords oavsett om du visat något utåt eller ej. Tänk särskilt efter hur lättväckt din irritation varit (”kort stubin”), i förhållande till vad som utlöst den, och på hur ofta och hur intensivt du känt dig arg eller irriterad. Om du överhuvudtaget inte kan känna några sådana känslor, skall du sätta din markering vid 0.

Ditt resultat är [SCORE]

Enligt dina svar har du inte så många symptom på utmattning och du ligger under den gräns som brukar anges som riskzon för utmattningssyndrom.

Det kan dock vara så att det finns stressorer i ditt liv eller andra symptom som besvärar. Om du är orolig över dina symptom så kan det vara bra att prata med någon, till exempel genom att söka kontakt på vårdcentralen.

Är du orolig för stressrelaterad ohälsa så kan du komma tillbaka hit och göra testet fler gånger.

Vi rekommenderar dig då att kontakta din vårdcentral, alternativt inkomma med en egenremiss till oss för att vi på så vis kan stötta dig vidare i till nästa steg.

Ditt resultat är [SCORE]

Du verkar kämpa en hel del med symptom som förekommer vid utmattning.

Tillfälligt högre grad av stress innebär inte att du är utmattad.
Är det så att dessa besvär inte går över, eller redan har pågått i flera månader, kan det vara så att du är i riskzonen för att utveckla ett utmattningssyndrom.

Vi rekommenderar dig då att kontakta din vårdcentral, alternativt inkomma med en egenremiss till oss för att vi på så vis kan stötta dig vidare i till nästa steg.

Ditt resultat är [SCORE]

Ditt resultat på KEDS visar att du verkar kämpa en hel del med symptom som är vanliga vid utmattningssyndrom.

Har dina besvär pågått en längre tid så bör du ta dessa symtom på allvar. Vi rekommenderar därför att du kontaktar din vårdcentral.

Du är också självklart välkommen att kontakta oss för en egenremiss och bedömning om du är orolig att dessa besvär är orsakade av långvarig stress.

Ditt resultat är [SCORE]

Dina svar på KEDS ger en bild av en tillvaro som till stor del hämmas av symptom som är vanliga vid utmattningssyndrom.

Symptomen kan också hänga samman med andra livsomständigheter, men oavsett bör du få någon form av hjälp så snart som möjligt.

Vi rekommenderar att du kontaktar din vårdcentral snarast.

Du är naturligtvis även välkommen att klicka på länken nedan för att skicka in en egenremiss till oss för en bedömning av dina besvär.